Szkolenia taktyczne

 

1. Planowanie  operacji.

 

2. Szkolenie przeciwterrorystyczne lądowe:

 • obiekty stałe;
 • obiekty ruchome;
 • walka w rejonie zurbanizowanym.

3. Szkolenie przeciwterrorystyczne morskie:

 • obiekty pływające;
 • platformy wiertnicze;
 • infrastruktura lądowo-morska;
 • szkolenie antypirackie.

 

4. Szkolenie przeciwterrorystyczne połączone lądowo-morsko-powietrzne.

 

5. Przetrwanie w warunkach wrogiego środowiska i wysokiego zagrożenia.

 

6. Projekty specjalne.

 

7. Szkolenie ochrony konwojów:

 • planowanie i organizacja konwojów;
 • w rejonie niskiego zagrożenia;
 • w rejonie wysokiego zagrożenia.

8. Szkolenie ochrony VIP:

 • planowanie i organizacja ochrony VIP;
 • w rejonie niskiego zagrożenia;
 • w rejonie wysokiego zagrożenia