Ratownictwo taktyczne – warsztaty medycyny pola walki

RATOWNICTWO TAKTYCZNE – WARSZTATY MEDYCYNY POLA WALKI

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy, funkcjonariuszy policji i innych służb będących bezpośrednio narażonych na powstanie urazów w skutek działania broni palnej, ładunków wybuchowych, materiałów chemicznych i biologicznych.

Kurs przygotowuje do udzielani pomocy medycznej w środowisku i sytuacjach powstających podczas prowadzenia działań bojowych.

Ważnym elementem szkolenia jest opanowanie umiejętności sprawnego działania pod wpływem zewnętrznych stresorów.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Omówienie różnic i podobieństw pomiędzy ratownictwem taktycznym a cywilnym;
 • Rola i zadania ratownika;
 • Planowanie i zabezpieczenie medyczne działań bojowych;
 • Badanie poszkodowanego w warunkach pola walki;
 • Wytyczne Tactical Combat Casualty Care;
 • Postępowanie w fazie opieki nad poszkodowanym pod ostrzałem;
 • Charakterystyka urazów powstałych w warunkach bojowych;
 • Metody tamowania krwotoków;
 • Opaski uciskowe i opatrunki hemostatyczne;
 • Zabezpieczanie ran klatki piersiowej i odbarczanie odmy prężnej;
 • Techniki i metody zabezpieczania drożności dróg oddechowych;
 • Resuscytacja płynowa;
 • Ewakuacja i transport poszkodowanych;

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych i ćwiczeń, głównym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne w warunkach symulowanych.

CZAS TRWANIA – 14 godzin (2 dni)