Ratownictwio medyczne w działaniach taktycznych

RATOWNICTWO MEDYCZNE W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH

Kurs skierowany jest do członków zespołów ratownictwa medycznego, którzy sami mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej (napadu, postrzelenia, ugodzenia nożem, wybuchu) lub mogą zostać zadysponowania jako wsparcie medyczne działań Policji, pododdziałów antyterrorystycznych czy jednostek specjalnych wojska.

Uczestnikami szkolenia mogą być członkowie zespołów ratownictwa medycznego: ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze, lekarze.

W czasie szkolenia omawiane są wytyczne ratownictwa taktycznego według TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nowo powstałe wytyczne TECC (Tactical Emergency Casualty Care) odnoszace się do warunków środowiska cywilnego.

Analizowane i omawiane są główne problemy z jakimi  mogą spotkać się cywilne służby ratownictwa medycznego w warunkach zamachu terrorystycznego, udzielania pomocy medycznej rannemu funkcjonariuszowi czy żołnierzowi jednostki specjalnej.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Omówienie różnic i podobieństw pomiędzy ratownictwem taktycznym a cywilnym;
 • Badanie poszkodowanego w warunkach pola walki;
 • Wytyczne Tactical Combat Casualty Care;
 • Nowe wytyczne Tactical Emergency Casualty Care;
 • Charakterystyka urazów powstałych w warunkach bojowych;
 • Metody tamowania krwotoków;
 • Opaski uciskowe i środki hemostatyczne;
 • Zabezpieczanie ran klatki piersiowej i odbarczanie ran odmy prężnej;
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych;
 • Sprzęt i wyposażenie używane w warunkach taktycznych (stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, opatrunki na rany klatki piersiowej, opatrunki uciskowe);
 • Broń i amunicja używane przez oddziały policyjne i specjalne;
 • Zasady postępowania z bronią podczas działań ratowniczych, zabezpieczenie broni;
 • Zasady i sposoby zdejmowania kamizelek taktycznych i kuloodpornych, ubrań balistycznych, hełmów.

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych i ćwiczeń, głównym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne w warunkach symulowanych.

CZAS TRWANIA – 14 godzin (2 dni)