Opieka nad poszkodowanym w sytuacji kryzysowej

OPIEKA NAD POSZKODOWANYM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Kurs skierowany do wszystkich zainteresowanych jak należy udzielać pomocy medycznej w sytuacji kryzysowej (zamachu terrorystycznego, na[padu, porwania, postrzelenia, ugodzenia nożem, wybuchu).

W czasie szkolenia uczestnik poznaje nie tylko skuteczne sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej, ale również zasady taktyki, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka związanego z działaniem w niebezpiecznym środowisko.

Szkolenie oparte jest o wytyczne TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nowo powstałe wytyczne TECC (Tactical Emergency Casualty Care) odnoszące się do warunków środowiska cywilnego.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

  • Omówienie różnic i podobieństw pomiędzy ratownictwem taktycznym a cywilnym;
  • Bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia w sytuacji kryzysowej;
  • Podstawowe techniki i sposoby ewakuacji rannego;
  • Tamowanie krwotoków;
  • Zaopatrywanie ran klatki piersiowej;
  • Udrażnianie dróg oddechowych;
  • Udar cieplny;
  • Hipotermia;
  • Sprzęt i wyposażenie używane w warunkach taktycznych (stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, opatrunki na rany klatki piersiowej, opatrunki uciskowe);
  • Zasady postępowania z bronią podczas działań ratowniczych, zabezpieczenie broni;

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych i ćwiczeń, głównym elementem szkolenia są zajęcia praktyczne w warunkach symulowanych.

CZAS TRWANIA – 8 godzin (1 dzień)